Tambunan, Barman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia