Wibowo, Nurhadi, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia