Fiantika, Thiya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia