[1]
Wangiyana, I.G.A.S., Akram, . and Isbulloh, F. 2020. PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KASAR RESIN DAN DAUN GAHARU (<em>Gyrinops versteegii</em>). Jurnal Bioteknologi &amp; Biosains Indonesia (JBBI). 7, 1 (Jul. 2020), 28–36. DOI:https://doi.org/10.29122/jbbi.v7i1.3862.