Abstract views: 195 , PDF downloads: 169
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2163
Abstract views: 3072 , PDF downloads: 9215
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164
Abstract views: 2056 , PDF downloads: 2416
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2165
Abstract views: 126 , PDF downloads: 110
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2166
Abstract views: 917 , PDF downloads: 1190
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2167
Abstract views: 667 , PDF downloads: 449
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2168
Abstract views: 287 , PDF downloads: 203
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2170
Abstract views: 187 , PDF downloads: 332
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2171
Abstract views: 426 , PDF downloads: 1098
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2172
Abstract views: 182 , PDF downloads: 283
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2173
Abstract views: 1009 , PDF downloads: 1299
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2174