Abstract views: 187 , PDF downloads: 167
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2163
Abstract views: 3032 , PDF downloads: 8854
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164
Abstract views: 2028 , PDF downloads: 2315
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2165
Abstract views: 125 , PDF downloads: 104
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2166
Abstract views: 912 , PDF downloads: 1142
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2167
Abstract views: 657 , PDF downloads: 442
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2168
Abstract views: 281 , PDF downloads: 198
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2170
Abstract views: 176 , PDF downloads: 304
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2171
Abstract views: 422 , PDF downloads: 1068
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2172
Abstract views: 177 , PDF downloads: 275
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2173
Abstract views: 968 , PDF downloads: 1248
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2174