Abstract views: 120 , PDF downloads: 88
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2163
Abstract views: 2603 , PDF downloads: 4800
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164
Abstract views: 1734 , PDF downloads: 1654
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2165
Abstract views: 92 , PDF downloads: 38
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2166
Abstract views: 787 , PDF downloads: 945
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2167
Abstract views: 530 , PDF downloads: 378
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2168
Abstract views: 224 , PDF downloads: 123
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2170
Abstract views: 129 , PDF downloads: 207
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2171
Abstract views: 307 , PDF downloads: 813
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2172
Abstract views: 137 , PDF downloads: 190
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2173
Abstract views: 662 , PDF downloads: 976
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2174