Abstract views: 179 , PDF downloads: 142
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2163
Abstract views: 2951 , PDF downloads: 8198
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164
Abstract views: 1899 , PDF downloads: 1854
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2165
Abstract views: 120 , PDF downloads: 86
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2166
Abstract views: 893 , PDF downloads: 1037
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2167
Abstract views: 622 , PDF downloads: 417
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2168
Abstract views: 275 , PDF downloads: 184
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2170
Abstract views: 163 , PDF downloads: 278
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2171
Abstract views: 410 , PDF downloads: 999
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2172
Abstract views: 170 , PDF downloads: 242
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2173
Abstract views: 904 , PDF downloads: 1211
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2174