Abstract views: 117 , PDF downloads: 87
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2163
Abstract views: 2511 , PDF downloads: 4436
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164
Abstract views: 1722 , PDF downloads: 1647
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2165
Abstract views: 89 , PDF downloads: 35
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2166
Abstract views: 778 , PDF downloads: 942
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2167
Abstract views: 523 , PDF downloads: 377
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2168
Abstract views: 220 , PDF downloads: 122
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2170
Abstract views: 126 , PDF downloads: 195
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2171
Abstract views: 300 , PDF downloads: 803
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2172
Abstract views: 132 , PDF downloads: 178
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2173
Abstract views: 623 , PDF downloads: 897
https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2174