DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1

Published: 2016-12-14

Abstract views: 1393 , PDF downloads: 3712
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1497
Abstract views: 364 , PDF downloads: 9551
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1498
Abstract views: 415 , PDF downloads: 1104
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1499
Abstract views: 201 , PDF downloads: 570
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1500
Abstract views: 184 , PDF downloads: 527
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1501
Abstract views: 1224 , PDF downloads: 753
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1502
Abstract views: 241 , PDF downloads: 389
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1503
Abstract views: 867 , PDF downloads: 430
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1504
Abstract views: 294 , PDF downloads: 793
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1505
Abstract views: 187 , PDF downloads: 248
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1506

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI MINUMAN RINGAN

Indriyati Indriyati, Joko Prayitno Susanto

85-89

Abstract views: 4439 , PDF downloads: 1954
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1507
Abstract views: 152 , PDF downloads: 428
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1508
Abstract views: 158 , PDF downloads: 273
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1509
Abstract views: 308 , PDF downloads: 1508
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1510