DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1

Published: 2016-12-14

Abstract views: 1090 , PDF downloads: 2988
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1497
Abstract views: 285 , PDF downloads: 8486
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1498
Abstract views: 388 , PDF downloads: 890
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1499
Abstract views: 172 , PDF downloads: 507
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1500
Abstract views: 158 , PDF downloads: 435
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1501
Abstract views: 1188 , PDF downloads: 715
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1502
Abstract views: 221 , PDF downloads: 343
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1503
Abstract views: 832 , PDF downloads: 362
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1504
Abstract views: 271 , PDF downloads: 612
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1505
Abstract views: 167 , PDF downloads: 209
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1506

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI MINUMAN RINGAN

Indriyati Indriyati, Joko Prayitno Susanto

85-89

Abstract views: 4175 , PDF downloads: 1608
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1507
Abstract views: 141 , PDF downloads: 375
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1508
Abstract views: 143 , PDF downloads: 234
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1509
Abstract views: 232 , PDF downloads: 929
https://doi.org/10.29122/jtl.v10i1.1510