DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 131 , PDF downloads: 465
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 74 , PDF downloads: 204
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 79 , PDF downloads: 171
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 1490 , PDF downloads: 5741
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 4859 , PDF downloads: 4691
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 728 , PDF downloads: 1521
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 793 , PDF downloads: 2752
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 5919 , PDF downloads: 23735
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 2447 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 7927 , PDF downloads: 25430
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1671 , PDF downloads: 1022
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 589 , PDF downloads: 3740
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 12269 , PDF downloads: 15365
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 419 , PDF downloads: 389
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 804 , PDF downloads: 626
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 668 , PDF downloads: 709
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 860 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 58 , PDF downloads: 92
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 58 , PDF downloads: 78
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010