DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 54 , PDF downloads: 255
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 40 , PDF downloads: 135
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 34 , PDF downloads: 119
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 717 , PDF downloads: 4001
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 3220 , PDF downloads: 3499
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 495 , PDF downloads: 1072
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 438 , PDF downloads: 2607
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 2344 , PDF downloads: 16470
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 1630 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 5144 , PDF downloads: 15913
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1129 , PDF downloads: 775
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 419 , PDF downloads: 2723
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 6304 , PDF downloads: 11307
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 332 , PDF downloads: 301
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 359 , PDF downloads: 419
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 474 , PDF downloads: 553
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 679 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 33 , PDF downloads: 75
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 31 , PDF downloads: 54
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010