DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 130 , PDF downloads: 460
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 73 , PDF downloads: 203
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 78 , PDF downloads: 171
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 1447 , PDF downloads: 5646
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 4827 , PDF downloads: 4678
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 711 , PDF downloads: 1515
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 778 , PDF downloads: 2747
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 5804 , PDF downloads: 23459
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 2431 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 7807 , PDF downloads: 25056
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1660 , PDF downloads: 1019
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 565 , PDF downloads: 3703
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 12132 , PDF downloads: 15260
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 414 , PDF downloads: 389
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 767 , PDF downloads: 614
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 664 , PDF downloads: 708
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 845 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 57 , PDF downloads: 92
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 57 , PDF downloads: 78
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010