DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 103 , PDF downloads: 363
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 62 , PDF downloads: 170
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 55 , PDF downloads: 145
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 1028 , PDF downloads: 4633
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 4024 , PDF downloads: 3950
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 563 , PDF downloads: 1210
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 557 , PDF downloads: 2664
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 4210 , PDF downloads: 20245
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 1994 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 6181 , PDF downloads: 19999
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1397 , PDF downloads: 888
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 484 , PDF downloads: 3163
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 9902 , PDF downloads: 13556
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 360 , PDF downloads: 342
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 462 , PDF downloads: 467
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 556 , PDF downloads: 603
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 721 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 41 , PDF downloads: 84
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 39 , PDF downloads: 60
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010