DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 116 , PDF downloads: 393
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 69 , PDF downloads: 178
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 72 , PDF downloads: 152
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 1138 , PDF downloads: 4892
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 4241 , PDF downloads: 4050
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 614 , PDF downloads: 1282
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 602 , PDF downloads: 2688
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 4642 , PDF downloads: 20912
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 2134 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 6594 , PDF downloads: 21227
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1470 , PDF downloads: 918
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 510 , PDF downloads: 3299
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 10659 , PDF downloads: 14068
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 378 , PDF downloads: 352
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 548 , PDF downloads: 498
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 592 , PDF downloads: 656
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 746 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 51 , PDF downloads: 87
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 49 , PDF downloads: 70
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010