DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 72 , PDF downloads: 312
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 48 , PDF downloads: 151
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 39 , PDF downloads: 129
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 893 , PDF downloads: 4378
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 3671 , PDF downloads: 3761
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 524 , PDF downloads: 1110
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 499 , PDF downloads: 2638
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 3347 , PDF downloads: 18274
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 1837 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 5631 , PDF downloads: 17976
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1265 , PDF downloads: 825
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 441 , PDF downloads: 2928
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 8277 , PDF downloads: 12608
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 340 , PDF downloads: 314
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 411 , PDF downloads: 441
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 505 , PDF downloads: 570
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 692 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 34 , PDF downloads: 78
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 32 , PDF downloads: 57
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010