DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 43 , PDF downloads: 200
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 33 , PDF downloads: 117
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 27 , PDF downloads: 109
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 555 , PDF downloads: 3576
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 2790 , PDF downloads: 3253
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 439 , PDF downloads: 1030
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 400 , PDF downloads: 2406
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 1960 , PDF downloads: 14739
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 1455 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 4774 , PDF downloads: 14125
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1035 , PDF downloads: 732
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 307 , PDF downloads: 2508
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 4855 , PDF downloads: 10455
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 309 , PDF downloads: 257
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 313 , PDF downloads: 322
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 455 , PDF downloads: 504
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 646 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 29 , PDF downloads: 69
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 27 , PDF downloads: 47
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010