DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 125 , PDF downloads: 425
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 72 , PDF downloads: 189
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 75 , PDF downloads: 159
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 1254 , PDF downloads: 5248
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 4559 , PDF downloads: 4449
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 669 , PDF downloads: 1410
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 675 , PDF downloads: 2722
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 5280 , PDF downloads: 22164
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 2305 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 7329 , PDF downloads: 23391
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 1573 , PDF downloads: 958
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 545 , PDF downloads: 3528
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 11410 , PDF downloads: 14692
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 395 , PDF downloads: 368
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 659 , PDF downloads: 549
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 626 , PDF downloads: 677
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 771 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 54 , PDF downloads: 88
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 54 , PDF downloads: 74
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010