DOI: https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2

Published: 2018-07-31

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 36 , PDF downloads: 180
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3019

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Inside Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 28 , PDF downloads: 113
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3020

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Preface JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 24 , PDF downloads: 104
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3021
Abstract views: 490 , PDF downloads: 3332
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2250
Abstract views: 2589 , PDF downloads: 3073
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2618
Abstract views: 421 , PDF downloads: 1018
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2041
Abstract views: 381 , PDF downloads: 2215
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2786
Abstract views: 1739 , PDF downloads: 13630
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2063
Abstract views: 1345 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2812
Abstract views: 4533 , PDF downloads: 13367
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2488
Abstract views: 940 , PDF downloads: 707
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2838
Abstract views: 289 , PDF downloads: 2413
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2778

Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor

Dhama Susanthi, Mohammad Yanuar Purwanto, Suprihatin Suprihatin

229-238

Abstract views: 4095 , PDF downloads: 9809
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2834
Abstract views: 303 , PDF downloads: 247
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2841
Abstract views: 297 , PDF downloads: 268
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2840
Abstract views: 438 , PDF downloads: 473
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2669
Abstract views: 620 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.2875

Appendix JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

AppendiX JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 26 , PDF downloads: 67
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3022

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018

Back Cover JTL Vol 19, No 2, Juli 2018
Abstract views: 24 , PDF downloads: 45
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i2.3010