Aviantara, Dwindrata, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia