Dewi, Eniya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia