Suciati, Fuji, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia