Ambarsari, Hanies, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia