Anggadiredja, Jana Tjahjana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia