Rahman, Mahyudin Abdul, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia