Boedoyo, Mohamad Sidik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia