Hanif, Muhammad, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia