Sulaksana, Nana Nana, Sekolah Pascasarjana Prodi Inovasi Regional Universitas Padjadjaran Bandung dan Fakultas Teknik Geologi UNPAD, Indonesia