Said, Nusa Idaman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia