Khaerani, Puspa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia