Aliah, Ratu Siti, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia