Amin, Sarmidi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia