Soleh, Soleh, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia