Herlina, Sri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia