Trisnafiah, Syakira, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia