Rosmalawati, Syofi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia