Prayudi, Teguh, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia