Komarawidjaja, Wage, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia