Yasril, Yasril, Poltekkes Depkes Yogyakarta, Indonesia