Editor in Chief

Editorial Board

  • Sularto, A.Md, Mail
    Balai Teknologi Hidrodinamika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Assistant Editor