Abstract views: 344 , PDF downloads: 293
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2232
Abstract views: 217 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2194
Abstract views: 252 , PDF downloads: 1750
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2055
Abstract views: 205 , PDF downloads: 722
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2056
Abstract views: 348 , PDF downloads: 561
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2054
Abstract views: 157 , PDF downloads: 5803
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2258