Abstract views: 397 , PDF downloads: 350
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2232
Abstract views: 238 , PDF downloads: 0
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2194
Abstract views: 291 , PDF downloads: 1873
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2055
Abstract views: 233 , PDF downloads: 815
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2056
Abstract views: 420 , PDF downloads: 648
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2054
Abstract views: 169 , PDF downloads: 5812
https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i1.2258